A MiB Grup som conscients que, moltes vegades, la gestió de les finances i la tresoreria es poden fer una mica costa amunt, per això, sempre recomanem als nostres clients que prestin una especial i constant atenció per no fallar en els nostres números i la nostra comptabilitat, alguna cosa que pot suposar un desgavell molt gran per al teu negoci.

Si bé és cert que, avui dia, comptar amb un especialista en finances és important, però estan sorgint noves eines que permeten l’automatització de processos i evita que les empreses tinguin problemes en cas que no comptin amb un perfil especialitzat en aquest sector.

Les principals diferències:

Cal saber distingir entre COMPTABILITAT, FINANCES i TRESORERIA. Partim d’una breu definició de cada concepte per entendre què abasta cada departament i quines són les seves funcions a l’empresa.

  • La comptabilitat és una disciplina que s’encarrega d’estudiar, mesurar i analitzar el patrimoni i la situació econòmica i financera d’una empresa o organització, per tal de facilitar la presa de decisions.
  • Les finances són el conjunt d’activitats (a nivell general) que tenen relació amb els diners de l’empresa, considerant tant les entrades com les sortides de diners (despeses, compres i vendes).
  • La tresoreria al·ludeix a l’àrea d’una empresa en la qual es gestionen les accions relacionades amb les operacions de fluxos monetaris, incloent bàsicament: la gestió de caixa i les diverses gestions bancàries.

En definitiva, entenem la tresoreria i les finances com el principal objecte d’estudi del departament comptable a l’hora d’extreure conclusions.

La tecnologia com aliada de la tresoreria.

Com hem comentat anteriorment, hi ha múltiples eines i programari que et permet controlar diversos aspectes del teu negoci per optimitzar el nivell comptable.

En aquest post, us parlarem una mica sobre SAGE XRT, un software que et permet gestionar la teva empresa en quant a tresoreria d’una manera senzilla i controlada. Aquest programari ofereix moltes facilitats i avantatges com, per exemple:

  • Conciliació bancària de tots els moviments de l’empresa, de manera que coincideixin amb les operacions financeres realitzades a través de banc.
  • Evitar despeses innecessàries: traient la màxima rendibilitat de l’actiu i ajudant a detectar irregularitats per esmenar-les amb antelació.
  • Previsió de saldos: garantint el control dels actius i els passius, mantenint diners en fons per a major rendibilitat i deixant-ho en caixa per quan sigui necessari realitzar pagaments.
  • Generació de seients: permet generar de manera automàtica tots els assentaments comptables del teu negoci.
  • Generació d’informes que ens permeten conèixer totes les dades de les diferents accions de les finances de la nostra empresa.

Des de MiB Grup recomanem comptar amb una eina que ajudi al departament de comptabilitat a mantenir tots els comptes al dia i controlades, independentment de l’equip professional especialitzat; ja que aquestes eines ajuden tant al professional del sector, com a què no ho és.

Seguro que te interesa:

Sage 50 Edició Comerç:  La Solució Integral per al Punto de Venda

Sage 50 Edició Comerç: La Solució Integral per al Punto de Venda

En el dinàmic món del comerç minorista, l'eficiència i la personalització són claus per a l'èxit. Sage 50 Edició Comerç emergeix com una solució innovadora i completa per a la gestió del punt de venda, dissenyada per a satisfer les necessitats d'empreses amb un o...

Sage 200 i MiB Grup: La Revolució en la Gestió Hotelera.

Sage 200 i MiB Grup: La Revolució en la Gestió Hotelera.

Solucions de software líders per a hotels MiB Group és una empresa líder en tecnologia especialitzada en proporcionar solucions innovadores i personalitzades per a la indústria hotelera. La nostra experiència i compromís amb l'excel·lència ens converteixen en el soci...