Sage 200 - Descobreix la millor gestió per al teu taller mecànic!

LA GESTIÓ QUE NECESSITA EL TEU TALLER!

Sage 200

Sage 200 Advanced edition és una solució especialment dissenyada per a tallers, la resposta més completa per al sector de l’automóvil. Una solució a totes i cada una de les necessitats que pot tenir un taller mecànic. Sage 200 Advanced edition permet a les empreses tenir un coneixement exacte i actualitzat de tots els clients i els seus vehicles, les reparacions realitzades als vehicles, control d’estocs, etc..

CONTACTE AMB EL CLIENT

Enviar correu electrònic al client quan li toqui elpròxim control de manteniment de vehicle.

DONAR D’ALTA NOUS VEHICLES

Donar d’alta nous vehicles amb totes les dades necessàries per controlar els pròxims manteniments (sempre que es vulgui portar el control del manteniment del vehicle)

VISUALITZAR LA INFORMACIÓ

Visualitzar la informació del vehicle i client(si un client compta amb diversos vehicles, quan s’obri una pestanya, sortiran tots els seus vehicles)

ACCEDIR A L’HISTÒRIC

Accedir a l’històric d’albarans del client (quan se selecciona un albarà es pot revisar, imprimir…)

DESCOBREIX COM POTENCIAR EL TEU TALLER MECÀNIC.

REGISTRA LES TEVES DADES I EMPORTAT UN EBOOK GRATUÏT:

Logo MiB Grup

MiB Grup és una empresa de serveis tecnològics (hardware, software i comunicacions), tant per a petites i mitjanes empreses, com per a despatxos professionals. El nostre objectiu és facilitar que els autònoms i PYMES puguin dur a terme de manera més senzilla i econòmica els seus comptes i la gestió íntegra de tots els seus processos de negoci.


MiB Grup disposa d’unes instal·lacions de 300 m², ubicades a Ripoll, destinades a oficines des d’on el nostre equip humà altament qualificat ofereix el control i servei tècnic.