Solucions de software líders per a hotels

MiB Group és una empresa líder en tecnologia especialitzada en proporcionar solucions innovadores i personalitzades per a la indústria hotelera. La nostra experiència i compromís amb l’excel·lència ens converteixen en el soci ideal per al teu hotel.

Descobreix com Sage 200 pot ser un canvi radical per al teu hotel. Sol·licita una demostració gratuïta i observa la transformació que podem oferir.

Característiques clau de Sage 200 per a Hotels

Sage 200 ofereix una gamma d’eines dissenyades específicament per satisfer les necessitats de la gestió hotelera moderna:

 • Comptabilitat Simplificada: Automatitza i agilitza els teus processos comptables.

 • Informes Detallats i Anàlisi de Negoci: Informació valuosa per a la presa de decisions estratègiques.

 • Amortitzacions: Gestiona eficientment les amortitzacions dels teus actius.

 • Comptabilitat Analítica i de Costos: Controla i analitza els costos per a una millor gestió financera.

 • Gestió de Nòmines i Control Horari: Maneja de manera eficient la nòmina i l’horari dels teus empleats.

 • Gestió de Torn: Optimitza l’assignació i gestió de torns de treball.

 • Canal de Denúncies: Compleix amb les normatives per a empreses amb més de 50 empleats.

 • Portal de l’Empleat: Facilita la comunicació i la gestió de recursos humans.

 • Integració amb Plataformes Externes: Compatibilitat amb plataformes com RoomRaccoon per a una gestió integral.

Reptes comuns a la Indústria Hotelera i com Sage 200 els soluciona

 1. Automatització de Processos Comptables i Administratius: Redueix el temps dedicat a tasques administratives, permetent un enfocament en la millora del servei.

 2. Compliment Normatiu i Gestió Laboral: Facilita el compliment de normatives i la gestió eficient del personal.

Tria MiB Grup i Sage 200 per al vostre Hotel

Al triar MiB Grup i Sage 200, esteu optant per una experiència i coneixement profund del sector hoteler. El nostre equip d’experts us proporcionarà un servei personalitzat i un suport excepcional en cada pas del camí, assegurant que el vostre hotel assoleixi el seu màxim potencial.