Per què la teva empresa necessita un software CRM

Per què la teva empresa necessita un software CRM

Implementar un software per a la gestió de les relacions amb els clients en la teva empresa et permetrà gestionar tres àrees de la teva companyia: la gestió comercial, el màrqueting i l’atenció a client.

Què és un CRM?

Un CRM (Customer Relationship Management) és un sistema de gestió de les relacions amb el client per millorar les relacions i l’atenció amb els teus clients i potencials.

El CRM recopila en una única base de dades tota la informació de les gestions comercials i les interaccions entre una empresa i els seus clients per poder administrar comptes, leads i oportunitats de vendes en un únic local.

Aquest sistema et permet emmagatzemar dades, fer un seguiment de vendes i campanyes promocionals i t’ajuda en el reporting i anàlisi de negoci.

Què pot aportar Sage CRM a la teva empresa?

Sage CRMés una solució de gestió de la relació amb els clients adreçada a les empreses de totes les mides i a qualsevol sector d’activitat, especialment a la distribució, la fabricació i serveis.

Amb Sage CRM pots gestionar els contactes de tots els teus clients, automatitzar les tasques repetitives del teu cicle de vendes, realitzar seguiment de les teves campanyes de màrqueting i tenir una atenció personalitzada a client.

Aquest software ofereix a les empreses totes aquelles eines necessàries per augmentar la productivitat, crear relacions més duradores amb els clients, captar nous clients i tancar vendes.

Comptabilitat, finances i tresoreria. En què es diferencien?

Comptabilitat, finances i tresoreria. En què es diferencien?

A MiB Grup som conscients que, moltes vegades, la gestió de les finances i la tresoreria es poden fer una mica costa amunt, per això, sempre recomanem als nostres clients que prestin una especial i constant atenció per no fallar en els nostres números i la nostra comptabilitat, alguna cosa que pot suposar un desgavell molt gran per al teu negoci.

Si bé és cert que, avui dia, comptar amb un especialista en finances és important, però estan sorgint noves eines que permeten l’automatització de processos i evita que les empreses tinguin problemes en cas que no comptin amb un perfil especialitzat en aquest sector.

Les principals diferències:

Cal saber distingir entre COMPTABILITAT, FINANCES i TRESORERIA. Partim d’una breu definició de cada concepte per entendre què abasta cada departament i quines són les seves funcions a l’empresa.

  • La comptabilitat és una disciplina que s’encarrega d’estudiar, mesurar i analitzar el patrimoni i la situació econòmica i financera d’una empresa o organització, per tal de facilitar la presa de decisions.
  • Les finances són el conjunt d’activitats (a nivell general) que tenen relació amb els diners de l’empresa, considerant tant les entrades com les sortides de diners (despeses, compres i vendes).
  • La tresoreria al·ludeix a l’àrea d’una empresa en la qual es gestionen les accions relacionades amb les operacions de fluxos monetaris, incloent bàsicament: la gestió de caixa i les diverses gestions bancàries.

En definitiva, entenem la tresoreria i les finances com el principal objecte d’estudi del departament comptable a l’hora d’extreure conclusions.

La tecnologia com aliada de la tresoreria.

Com hem comentat anteriorment, hi ha múltiples eines i programari que et permet controlar diversos aspectes del teu negoci per optimitzar el nivell comptable.

En aquest post, us parlarem una mica sobre SAGE XRT, un software que et permet gestionar la teva empresa en quant a tresoreria d’una manera senzilla i controlada. Aquest programari ofereix moltes facilitats i avantatges com, per exemple:

  • Conciliació bancària de tots els moviments de l’empresa, de manera que coincideixin amb les operacions financeres realitzades a través de banc.
  • Evitar despeses innecessàries: traient la màxima rendibilitat de l’actiu i ajudant a detectar irregularitats per esmenar-les amb antelació.
  • Previsió de saldos: garantint el control dels actius i els passius, mantenint diners en fons per a major rendibilitat i deixant-ho en caixa per quan sigui necessari realitzar pagaments.
  • Generació de seients: permet generar de manera automàtica tots els assentaments comptables del teu negoci.
  • Generació d’informes que ens permeten conèixer totes les dades de les diferents accions de les finances de la nostra empresa.

Des de MiB Grup recomanem comptar amb una eina que ajudi al departament de comptabilitat a mantenir tots els comptes al dia i controlades, independentment de l’equip professional especialitzat; ja que aquestes eines ajuden tant al professional del sector, com a què no ho és.