En un món cada com més preocupat per l’impacte ambiental, l’ Impost sobre Plàstics No Reutilitzables ha adquirit una gran importància . L’objectiu d’aquesta mesura és desincentivar l’ús d’envasos de plàstic d’un sol ús i fomentar pràctiques més sostenibles.

Tot i això, la gestió d’aquest impost pot ser un desafiament per a moltes empreses del sector del plàstic. És aquí on entra en joc l’ERP de Sage, oferint una solució integral per a facilitar el control i acompliment fiscal.

El teu ERP està preparat per l’impost nou?

En aquest article, respondrem a algunes preguntes freqüents i i t’ensenyarem com l’ERP de Sage et pot ajudar en la seva gestió.

Quin és el desafiament en la gestió d’aquest tribut?

La gestió de l’Impost sobre Plàstics No Reutilitzables pot ser complexa per a les empreses del seu sector. Han de realitzar càlculs precisos, portar un control rigorós de l’inventari d’envasos subjectes a l’impost, generar informes fiscals i garantir l’acompliment normatiu. Aquestes tasques poden ser propenses a errors si es duu a terme manualment.

Com et pot ajudar l’ERP de Sage en la gestió d’aquest impost?

L’ERP de Sage ofereix una solució complerta per a simplificar la gestió de l’Impost sobre Plàstics No Reutilitzables. Algunes de les formes en les que et pot ajudar són:

  1. Automatització de càlculs: L’ERP de Sage automatitza els càlculs de la taxa, el que permet determinar ràpidament la quantitat d’impost a pagar per cada envàs, evitant errors i estalviant temps en el procés.
  2. Control d’inventari : Amb el programa de Sage, pots portar un seguiment detallat de l’inventari d’envasos de plàstics no reutilitzables. El sistema et permet etiquetar, classificar i registrar els envasos, facilitant la identificació d’aquells subjectes a l’impost i mantenint un control precís.
  3. Generación de informes fiscales: El ERP de Sage cuenta con herramientas de generación de informes específicas para el impuesto. Puedes generar informes detallados que muestren la cantidad de envases vendidos, el impuesto recaudado y otra información relevante requerida por las autoridades fiscales.
  4. Integració comptable: El software de Sage s’integra amb el mòdul comptable, fet que permet mantenir un seguiment precís dels registres financers relacionats amb l’impost. Les transaccions es registren automàticament, simplificant la comptabilitat i facilitant la generació d’informes.

Des de MIB Grup donem solució als nous canvis, resolent tots els teus dubtes i simplificant la gestió de l’acompliment de la normativa.

T’interessa rebre més informació? Segueix el següent enllaç: https://solucions.mibgrup.com/plasticos