Es pot fer un software a mida?

Es pot fer un software a mida?

Avui en dia, plantejar-se un software a mida és una qüestió que es plantegen moltes empreses a l’hora de decidir-se per un programari. No obstant això, sorgeixen molts dubtes a l’hora de prendre una decisió, principalment per una de les barreres més comunes: el preu.

Si bé és cert que el marge de preus d’un producte a mida sempre és més elevat, però, pots estar segur que serà una cosa que podràs seguir utilitzant a llarg termini, perquè està fet per a tu.

És a dir, inverteixes una quantitat de diners més elevada per obtenir alguna cosa a mida, però tenint en compte que aquesta inversió es veurà rendibilitzada gràcies a les millores en els resultats del teu negoci a mitjà termini.

També és una realitat que desenvolupar un programari des de zero té un elevat cost que no totes les empreses poden assumir. Les Startups i PIMES, sobretot, són les empreses amb una major barrera a l’hora de poder permetre un programari que s’adapti al seu negoci.

Existeix alguna solució de software a mida que no impliqui una elevada inversió?

I tant que sí! Algunes empreses es dediquen a la modificació de programari ja creats i amb certes característiques que ja vénen determinades per defecte.

Per a això, es realitza una auditoria IT de l’empresa que necessita un nou programari o solució IT i s’avaluen els components principals que ha de disposar el programari en funció de les seves necessitats. A partir d’aquí, es selecciona un o més programari que comptin amb els serveis que l’empresa necessita i s’afegeixen altres funcionalitats addicionals si el client ho sol·licita.

Evidentment, aquesta és una opció més econòmica per a aquelles empreses que no poden permetre la despesa derivada de contractar desenvolupadors de programari que es dediquin a el cent per cent a el disseny d’un programari exclusiu.

Des de MiB Grup treballem aquesta opció a partir del programari Sage200 Advanced Edition i utilitzant una eina creada especialment per a l’adequació de software a mida: KIWI – Power BI, que ens permet oferir les millors solucions ISV.

En el software a mida que desenvolupem a MiB Grup, podràs incloure els següents indicadors: vendes, compres, fabricació, magatzem, finances avançades, tresoreria avançada, ràtios, postvenda, projectes, laboral, etc.

Comptabilitat, finances i tresoreria. En què es diferencien?

Comptabilitat, finances i tresoreria. En què es diferencien?

A MiB Grup som conscients que, moltes vegades, la gestió de les finances i la tresoreria es poden fer una mica costa amunt, per això, sempre recomanem als nostres clients que prestin una especial i constant atenció per no fallar en els nostres números i la nostra comptabilitat, alguna cosa que pot suposar un desgavell molt gran per al teu negoci.

Si bé és cert que, avui dia, comptar amb un especialista en finances és important, però estan sorgint noves eines que permeten l’automatització de processos i evita que les empreses tinguin problemes en cas que no comptin amb un perfil especialitzat en aquest sector.

Les principals diferències:

Cal saber distingir entre COMPTABILITAT, FINANCES i TRESORERIA. Partim d’una breu definició de cada concepte per entendre què abasta cada departament i quines són les seves funcions a l’empresa.

  • La comptabilitat és una disciplina que s’encarrega d’estudiar, mesurar i analitzar el patrimoni i la situació econòmica i financera d’una empresa o organització, per tal de facilitar la presa de decisions.
  • Les finances són el conjunt d’activitats (a nivell general) que tenen relació amb els diners de l’empresa, considerant tant les entrades com les sortides de diners (despeses, compres i vendes).
  • La tresoreria al·ludeix a l’àrea d’una empresa en la qual es gestionen les accions relacionades amb les operacions de fluxos monetaris, incloent bàsicament: la gestió de caixa i les diverses gestions bancàries.

En definitiva, entenem la tresoreria i les finances com el principal objecte d’estudi del departament comptable a l’hora d’extreure conclusions.

La tecnologia com aliada de la tresoreria.

Com hem comentat anteriorment, hi ha múltiples eines i programari que et permet controlar diversos aspectes del teu negoci per optimitzar el nivell comptable.

En aquest post, us parlarem una mica sobre SAGE XRT, un software que et permet gestionar la teva empresa en quant a tresoreria d’una manera senzilla i controlada. Aquest programari ofereix moltes facilitats i avantatges com, per exemple:

  • Conciliació bancària de tots els moviments de l’empresa, de manera que coincideixin amb les operacions financeres realitzades a través de banc.
  • Evitar despeses innecessàries: traient la màxima rendibilitat de l’actiu i ajudant a detectar irregularitats per esmenar-les amb antelació.
  • Previsió de saldos: garantint el control dels actius i els passius, mantenint diners en fons per a major rendibilitat i deixant-ho en caixa per quan sigui necessari realitzar pagaments.
  • Generació de seients: permet generar de manera automàtica tots els assentaments comptables del teu negoci.
  • Generació d’informes que ens permeten conèixer totes les dades de les diferents accions de les finances de la nostra empresa.

Des de MiB Grup recomanem comptar amb una eina que ajudi al departament de comptabilitat a mantenir tots els comptes al dia i controlades, independentment de l’equip professional especialitzat; ja que aquestes eines ajuden tant al professional del sector, com a què no ho és.